Acceleration af partikler

$$\Delta E_{kin}=q \cdot U_{acc}$$ $\Delta E_{kin}$: Ændringen i kinetisk energi, når partiklen accelereres gennem *hele* spændingsfeltet. $q$: partiklens ladning $U_{acc}$: Accelerationsspændingen