Acceleration af partikler

$$\Delta E_{kin}=q \cdot U_{acc}$$

$\Delta E_{kin}$: Ændringen i kinetisk energi, når partiklen accelereres gennem hele spændingsfeltet.

$q$: partiklens ladning

$U_{acc}$: Accelerationsspændingen