Andengradspolynomier

Forskrift

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$a$ = hældnings factor (bestemmer også retning af grafen, $a \neq 0$) $b$ = hældningen i $x = 0$ $c$ = skæringspunkt med $y$-aksen

Grafen som et andengradspolynomie beskriver kaldes en parabel

Toppunktet

Punktet hvor hældingen er 0

Formel $$\left( \frac{-b}{2a}, \frac{-d}{4a} \right)$$

Bevis

Diskriminanten

Diskriminanten angiver antallet af “rødder” parablen

$$d = b^2 - 4ac$$

Diskriminantens størrelse bestemmer antallet af nulpunkter/rødder

d Rødder
$d < 0$ $0$
$d = 0$ $1$
$d > 0$ $2$

Løsningsformlen kan brudes til at bestemme rødderme.

Løsningsformlen

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{d}}{2a}$$

se beviset.


Se også

Backlinks