Andenordens inhomogene differentialligninger

$$ay’’+by’+cy=f(x)$$

$a, b, c$ : Konstanter.

Find Løsningen!

  1. Løs den homogene differentialligning. (se Dæmpede Svingninger - Differentialligning) $$ay’’+by’+cy=0$$ Kald løsningen $y_h$

  2. Løsningen er nu giver ved $$y=y_h+y_p$$ hvor $y_p$ er den partikulære løsning.

  3. Gæt $y_p$ fra kvalificeret gæt.

Kvalificerede gæt:

$f(x)$ Gæt
$P_n(x)$ Et generelt n’te grads polynomium
$e^{rx}$ $A \cdot e^{rt}$, $A \in \R$ on konstant
$\cos(ax)$ $A \cdot \cos(ax)+B\cdot \sin(ax)$, hvor $A, B \in \R$ og konstante.
$\sin(ax)$ $A \cdot \cos(ax)+B\cdot \sin(ax)$, hvor $A, B \in \R$ og konstante.

**Tabellen fejler når $y_p$ løser den homogene differentialligning.


Backlinks