Arbejde

$$W = \vec{F} \bullet \Delta\vec{r}$$

$$W_F=F \cdot \Delta x \cdot \cos(\theta)$$ $W_F$ : Arbejde $F$ : Kraften $\Delta x$ : Ændring i position $\cos(\theta)$ : Bruges til at finde $x$-komposanten af $F$.

Arbejde og Potentiel Energi

$$W = -E_{pot}$$

Arbejdet udført på et objekt er lig objektets ændring i Kinetisk Energi. $$W_{net}=\Delta E_{kin}$$

Udregning af Arbejde ved variable Kræfter

Vi deler distancen op i uendelig små distancer, hvor vi antager at kraften er konstant. $$dW=F(x)dx$$ Det må betyde $$W = \int _{x_0}^{x_f} F(x)dx$$


Backlinks