Bevægelsesmængde

Også kaldet impuls

Bevægelsesmængde er produktet af hastighed og masse.

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \s \left[ \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} \right]$$

$\vec{p}$ : Bevægelsesmængde.

$m$ : Masse.

$\vec{v}$ : Hastighed.


Krafter og impuls

$$F= \frac{dp}{dt}$$

$F$ : Kraft.

$\frac{dp}{dt}$ : Impuls som funktion af tid, differentieret.

Total bevægelsesmængde

$$p_{total} = \sum p_i = p_1 + p_2 + p_3 \dots p_n$$

$p_{total}$ : Den totale bevægelsesmængde for i et system.

$p_i$ : Hvert objekts individuelle bevægelsesmængde.

Bevarelse af bevægelsesmængde (Stød)

Impuls er altid bevaret i en interaktion (hvis systemet ikke påvirkes af andre kræfter).

$$m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 = m_1 \cdot v_1 + m_2 \cdot v_2 \arrows p_{1,før} + p_{2,før} = p_{1,efter} + p_{2,efter}$$

Ændring i bevægelsesmænde under stød

$$\vec{j} = \Delta \vec{p} = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F(t)}\ dt \approx \vec{F_{av}} \cdot \Delta t$$

$\vec{j}$ : Ændringen i bevægelsesmængde.

$\vec{F(t)}$ : Kraften under støddet som funktion af tid.

$t_1$ : Støddets starttids

$t_2$ : Støddets sluttids

$F_{av}$ : Den gennemsnitlige kraft under støddet.

$\Delta t$ : Den tid som $F_{av}$ er den gennemsnitlige kraft over.


Backlinks