Bevægelsesmængdemoment for én partikel

$$\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v}) = I \omega $$

$\vec{p}$ : Bevægelsesvængde vinkelret på $\vec{r}$

$\vec{r}$ : Radius-vektor

$\vec{v}$ : Hastighedsvektoren

$m$ : Massen af partiklen

Bevægelsesmængdemoment er konstant i et isoleret system.


Backlinks