Bevis for Parameterfremstilling

300

$P_o$ er “startpunktet” på linjen $P$ er et punkt på linjen $r$ er retningsvektoren

Vektor $\vec{P_0P}$ er parallel med parameterfremstillingen/linjen

Dette er en vektor fra origo til $P_0$ $$\vec{OP_0}$$ Lægger denne vektor til. Dette er en vektor fra $O$ til $P$ (som er et punkt på linjen) $$\vec{OP_0} + \vec{P_0P}$$ Dette kan omskrives således $$\v{x_0}{y_0} + t \cdot \v{r_1}{r_2}$$ Dette udtryk betegner altså punkterne på linjen $$\v{x}{y} = \v{x_0}{y_0} + t \cdot \v{r_1}{r_2}$$