Beviser

Konnektiver

$$p \land q, \s \text{“og/konjunktion”}$$ $$p \ \lor\ q, \s \text{“eller/disjunktion”}$$ $$p\Rightarrow q,\s \text{“medfører/implikation”}$$ $$p \arrows q, \s\text{“biimplikation”}$$ $$\lnot p, \s\text{“ikke/negation”}$$

Udsagn

Et udsagn kan enten være sandt eller falskt.

$$5=6$$ $$4>3$$ $$10 \cdot 4 = 20 \cdot 2 \arrows 1=1$$

Prædikater

Et udsagn der bruger en fri variabel. Vi kan derfor ikke sige om prædikater er sande eller falske, da det afhænger af variablen.

$$p(x): x < 10$$

Kvantorer

Eksistenskvantor: “Der findes”: $\exists$ Alkvantor: “Alle”: $\forall$

Eksempler: “der findes et x der er et reelt tal, for hvilket prædikatet $p(x)$ gælder” $$\exists x \in \R: p(x)$$

Bevisstrategier

Modstridsbevis

Man antager der modsatte af det man vil bevise, og viser at det vil lede til en modstrid.

Eksempel: $\sqrt{2}$ er irrational

Vi antager det modsatte: $\sqrt{2}$ er rational

altså må man kunne sige dette $$\sqrt{2} = \frac{m}{n} \arrows 2 = \frac{m^2}{n^2} \arrows 2n^2 = m^2$$

$\frac{m}{n}$ skal være en uforkortelig brøk.

Vi kan her se at $m$ må være lige, og kan skrives således: $m=2p$, hvor $p$ er et helt tal

Vi kan nu skrive således $$2n^2=(2p)^2 = 4p^2$$ Vi kan nu se at $p$ også må være et lige tal.

Da både $m$ og $n$ er lige tal, kan brøken $\frac{m}{n}$ forkortes. Dette er en modstrid! $\sqrt{2}$ må derfor være irrational.

Induktionsbevis

Handler om naturlige tal.

Induktionsstart (vis $p(1)$). Viser at prædikatet i hvert fald gælder i ét tilfælde.

Induktionsskrittet (antager $p(m)$). Vi antager at antagelsen $p(m)$ medfører at $p(m+1)$ også er sandt.