Centripetalkraft

Kraften ind mod midten af en cirkel under Jævn Cirkelbevægelse

$$F_{c} = m \cdot \frac{v^2}{r} $$


Backlinks