Einsteins Fotoelektriske Lov

En lov der beskriver udvekslingen af energi, hvis et foton har en høj nok frekvens til at løsrive en elektron fra et materiale. $$E_{foton} = A_L + \frac{1}{2} \cdot m_e \cdot v^2$$ $E_{foton}$: Fotonens energi $A_L$: Løsrivelsesarbejdet - det Arbejde der skal til for at løsrive elektronen $\frac{1}{2} \cdot m_e \cdot v^2$: Den kinetiske energi som elektronen har efter


Backlinks