Funktioner af flere Variable

Definition

I stedet for at en funktion afhænger af en variabel som $f(x)$, så afhænger disse funktioner af flere uafhængige variable. $$f(x,y)$$ Her er de to uafhængige variabler $x$ og $y$.

HUSK $y$ er nu en uafhængig variabel.

Funktionsværdien ($f(x,y)$) hedder som udgangspunkt $z$.

Eksempler

Differentiation

Noter

list
from #funktionafflerevariable  
sort file.name

Definitionsmængde

$$Dm(f(x_{1}, x_{2}, \dots, x_{n})) = \R^{n}\rightarrow \R$$

Eksempel med funktion

Plot

Funktioner af to variable skal tegnes i 3 dimensioner

Eksempel med Tabel

Grænseværdier

Når $f(x)$ nærmer sig $L$ for $(x,y) \to (a,b)$ , så $$\lim_{(x,y)\to(a,b)}f(x) = L$$ Hvis “omegnen” af $(a,b)$ tilhører def-mængden $Dm(f)$.

a) Hver omegn af ($a$, $b$) indeholder åunkter i def-mængden $Dm(f)$. b) For ethvert positivt tal $\epsilon$, eksisterer der et positivt tal $\delta = \delta(\epsilon)$, således at $$|f(x,y) - L| < \epsilon$$

er sandt når ($x$, $y$) er i def-mængden for $f$ og opfylder $$0< \sqrt{(x-a)^{2}+(y-b)^{2}} < \delta $$

En grænseværdi eksisterer hvis den findes en relation mellem $\delta$ og $\epsilon$. $$\delta = f(\epsilon)$$

God ide

Fremgangsmåde til Opgaveløsning

Vis at Grænseværdien IKKE eksisterer

Kan vi komme til punktet $(a,b)$ fra forskellige sider, så skal det give det samme. Ellers eksisterer grænseværdien ikke.

Eksempel

Vis at Grænseværdien EKSISTERER

Relater $\epsilon$ og $\delta$ med formlerne $$|f(x,y) - L| < \epsilon$$ og $$0< \sqrt{(x-a)^{2}+(y-b)^{2}} < \delta $$


Backlinks