Hello there!

My name is Balder and this is my personal website. Here i write down what i learn to maybe help others some day. For now i will just act like people are reading my articles, and make them for fun.

This website has three main sections:

I write these articles for fun, and even though i try to make sure that they are correct, i am not a perfect human and there are sure to be mistakes. Below is a list of most recent articles in all categories.

Recent Posts

Assumptions of Kinematics
Assumptions of Kinematics Ignore any forces
At Gøre Prøve
At Gøre Prøve At gøre prøve er en måde at teste om en bestemt funktion, er en løsning for en given differentialligning. Eksempelvis kunne man spørge: er $f(x) = 2e^{16x}$ en gyldig løsning på differentialligningen $y' = 16y$? Det første skridt mod at besvare spørgsmålet er at differentiere funktionen. $$f'(x)=32e^{16x}$$ Vi kan nu sætte vores $f(x)$ og $f'(x)$ ind i differentialligningen $$y = 16y \s f'(x) = 16 \cdot f(x) \s 32e^{16x} = 16 \cdot 2e^{16x} \s 32e^{16x} = 32e^{16x}$$
AVR Ports
AVR Ports Naming PORT{A, B, C, D}{1 ... 8} Letters indicate what port we are talking about, and the numbers denote the pin. AVR Ports AVR ports are implemented with tri state buffers. Setup input/output ports LDI R16, 0x00 ;Loads R16 with 0b00000000 OUT DDRC,R16 ;Setup C as input LDI R16, 0xff ;Loads R16 with 0b11111111 OUT PORTC,R16 ;Enable Pull-up resistors >;Setup B as output LDI R16, 0x15 ;Loads R16 with 0b11111111 OUT DDRB,R16 ;Set output to 0b00010101 LDI R16, 0xff OUT DDRB,R16 ;Loads R16 with 0b11111111
Axis Angle
Axis Angle (Euler Vector) A way of defining a rotation with an axis and an angle. See slides. Can be given seperately or combined: $$ \theta, , \hat{K} = \begin{bmatrix} k_x \ k_y \ k_z \end{bmatrix} \s \text{or} \s K = \theta \hat{K} = \begin{bmatrix} \theta k_x \ \theta k_y \ \theta k_z \end{bmatrix} $$ Video Rodrigues' formula Calculate the equivalent rotation matrix. $$ ^A_BR(\ ^AK, \theta\ ) = I \cos(\theta) + KK^{-1} (1 - \cos(\theta)) + \hat{K} \sin(\theta) $$
Bandwidth
Bandwidth There are two ways to specify bandwidth: $[\text{Hz}]$ or $[\text{bps}]$. It can refer to the range of frequencies in a composite signal, or a range of signals a channel can pass. It can ALSO refer to bitrate (WTF why???)
Bessel
Bessel Se slide. Har LINEÆR FASE.
Bevis for 2. Løsningsformel
Bevis Dette bevis er baseret på videoen “MatA - Differential-ligninger” Vi skal bevise at følgende er sandt: $$f'(x) = y' = k \cdot y \s \Leftrightarrow \s f(x) = y = C \cdot e^{kx} $$ Vi kan starte med at se på den første af de to ligninger. $$f'(x) = k \cdot y$$ Vi sætter $y$ over på den anden side, ved at dividere med $y$ på begge sider, men fordi $y$ er en variabel, så kan den jo være 0.
Bevis for den Gennerelle Løsningsformel til Linære Førsteordensdifferentialligninger
Bevis for den Gennerelle Løsningsformel til Linære førsteordensdifferentialligninger Vi beviser at $f(x) = e^{-A(x)} \cdot \int b(x) \cdot e^{A(x)}dx$ er en løsning på differentialligningen $y' = a(x)$ Hvis $f(x)$ er en løsning til $y' + a(x) \cdot y = b(x)$, må det gælde at $f'(x) + a(x) \cdot f(x) = b(x)$. God ide: gang med $e^{A(x)}$ på begge sider. $$f'(x) \cdot e^{A(x)} + a(x) \cdot f(x) \cdot e^{A(x)} = b(x) \cdot e^{A(x)}$$
Bevis for Linjens Ligning
Bevis for Linjens Ligning 350 Vi ved at vector $\vec{n}$ og $\vec{p_0p}$ (vectorien mellem $p0$ og $p$) er ortogonale, derfor er deres prikprudukt $0$. $$\vec{n} \cdot \vec{p_0p} = 0$$ Hvis vi sætter variabler ind i vectorene ser det sådan ud: $$ \vec{n} \cdot \vec{p_0p} = 0 \s \Longleftrightarrow \s \begin{pmatrix} a \ b \ \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x + x_0 \ y + y_0 \ \end{pmatrix} = 0$$ Når vi så regner dotproduktet, for vi vores formel for linjens ligning:
Bevis for Løsningsformlen
Bevis for Løsningsformlen Vi starter med forskriften for et andengradspolynomie og sætter det lig $0$ for at finde rødderne. $$f(x) = ax^2+bx+c = 0$$ God ide: vi ganger med $4a$ $$4a^2x^2 + 4abx + 4ac = 0$$ Anden god ide: vi lægger diskriminanten til begge sider. $$4a^2x^2 + 4abx + 4ac + b^2 - 4ac = b^2 - 4ac $$ Bruger kvadratsætningen: $(a+b)^2 = a^2 +b^2 + 2ab$ Først omskriver vi venstre side af udtrykket så det passer på højre side af regnereglen