Hello there!

My name is Balder and this is my personal website. Here i write down what i learn to maybe help others some day. For now i will just act like people are reading my articles, and make them for fun.

This website has three main sections:

I write these articles for fun, and even though i try to make sure that they are correct, i am not a perfect human and there are sure to be mistakes. Below is a list of most recent articles in all categories.

Recent Posts

Bevægelse på Skråplan
Bevægelse på Skråplan ![Bevægelse på Skråplan.png](Bevægelse på Skråplan.png) På billedet ovenfor ses en plan klods, der glider ned af et skråplan uden gnidning. Skråplanet danner vinklen $\alpha$ med vandret. Kræfterne, der virker på klodsen, er indtegnet på figuren, og de er som følger: Tyngdekraften: $$F_{t} = m \cdot g$$ Som kan opdeles i to komposanter: $$F_{1} = m \cdot g \cdot \sin{(\alpha)}$$ $$F_{2} = m \cdot g \cdot \cos{(\alpha)}$$ Normalkraften er lige så stor og modsatrettet som $F_{2}$:
Bevægelsesmængde (Impuls)
Bevægelsesmængde Også kaldet impuls Bevægelsesmængde er produktet af [hastighed](Hastighed og Fart) og masse. $$\vec{p} = m \cdot \vec{v} \s \left[ \frac{\text{kg} \cdot \text{m}}{\text{s}} \right]$$ $\vec{p}$ : Bevægelsesmængde. $m$ : Masse. $\vec{v}$ : Hastighed. Krafter og impuls $$F= \frac{dp}{dt}$$ $F$ : Kraft. $\frac{dp}{dt}$ : Impuls som funktion af tid, differentieret. Total bevægelsesmængde $$p_{total} = \sum p_i = p_1 + p_2 + p_3 \dots p_n$$ $p_{total}$ : Den totale bevægelsesmængde for i et system.
Bevægelsesmængdemoment
Bevægelsesmængdemoment for én partikel $$\vec{l} = \vec{r} \times \vec{p} = m(\vec{r} \times \vec{v}) = I \omega $$ $\vec{p}$ : Bevægelsesvængde vinkelret på $\vec{r}$ $\vec{r}$ : Radius-vektor $\vec{v}$ : Hastighedsvektoren $m$ : Massen af partiklen Bevægelsesmængdemoment er konstant i et isoleret system. #fysik
Bolzmanns Konstant
Bolzmanns Konstant $$k = 1.3807 \cdot 10^{-23}$$ #fysik
Boolean Algebra
Boolean Algebra [Morgans Law](Morgans Law) Operators AND $$A \cdot B$$ OR $$A + B$$ XOR $$A \oplus B$$ ![Boolean Algebra.png](Boolean Algebra.png) #microcontrolers
Butterworth Filter
Butterworth Filter [Lektion 1 - Filterfunktioner.pdf#page=25#page=25](Lektion 1 - Filterfunktioner.pdf) ![450](Pasted image 20230914103354.png) ![450](Pasted image 20230914102637.png) #signalprocessing #filter
Bølgeformlen
Bølgeformlen Bølgeformlen beskriver sammenhængen mellem bølgens [hastighed](Hastighed og Fart) ($v$), Frekvens ($f$) (og dermed periode) og bølgelængde ($\lambda$). Formlen er $v = \lambda \cdot f$. En vigtig note er at bølgens hastighed er defineret af hvilket materiale bølgen passere igennem, så derfor vil bølgelængden altid være afhængig af frekvensen som den eneste variabel: $$\lambda = \frac{v}{f}$$ #fysik
C++ Streams
C++ Streams Write to File #include <iostream>#include <fstream>using namespace std; int main () { ofstream myfile ("example.txt"); if (myfile.is_open()) { myfile << "This is a line.\n"; myfile << "This is another line.\n"; myfile.close(); } else cout << "Unable to open file"; return 0; } Read file token by token #include <iostream>#include <fstream>#include <string>using namespace std; int main () { ifstream myfile ("example.txt"); if (myfile.is_open()) { while (myfile >> temp) { cout << temp << ' '; } myfile.
Centripetalacceleration
Centripetalacceleration $$\vec{a} = -\frac{v^2}{r} \hat{r}$$ #fysik
Centripetalkraft
Centripetalkraft Kraften ind mod midten af en cirkel under [Jævn Cirkelbevægelse](Jævn Cirkelbevægelse) $$F_{c} = m \cdot \frac{v^2}{r} $$ #fysik